Księgowanie operacji finansowych na kontach księgi rachunkowej

Ewidencjonowanie zachodzących w przedsiębiorstwie operacji gospodarczych jest zadaniem księgowości. W przypadku metody, jaką jest pełna rachunkowość proces ten opiera się na dokonywaniu zapisów na kontach księgowych. To jak dokona się zapisu na koncie księgowym zależy od rodzaju konta. Księgowanie operacji na kontach aktywnych dokonuje się po przez zapisywanie zmniejszeń po stronie kredytowej (prawej), a zwiększeń Read more about Księgowanie operacji finansowych na kontach księgi rachunkowej[…]