Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, które nie są zaliczane do środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Wyposażenie, które należy ujmować w ewidencji stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, których koszt nabycia przewyższa kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok. Składniki majątku, których koszt nabycia Read more about Ewidencja wyposażenia[…]