Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna dotyczy informacji odnośnie przepisów, praw i obowiązków, które przysługują danej osobie, wskazania sposobu rozwiązania pewnych problemów oraz pomocy w sporządzaniu pism niezbędnych do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowo-administracyjnym. Darmowej pomocy prawnej udzielają: – adwokaci i radcy prawni, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy w lokalach udostępnionych Read more about Darmowa pomoc prawna[…]