Uproszczona księgowość Kraków

Jednym z możliwych podziałów księgowości jest podział na księgowość uproszczoną oraz pełną. To, czy przedsiębiorca będzie mógł zajmować się uproszczoną formą, zależy od rodzaju jego działalności gospodarczej oraz wysokości przychodów. Obecne przepisy mówią, iż prawo do uproszczonej księgowości mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody Read more about Uproszczona księgowość Kraków[…]