Rozliczenia PIT- księgowość Kraków

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest dokonania rocznych rozliczeń, a co się z tym wiąże złożenia deklaracji PIT. Wyróżniamy następujące rodzaje deklaracji PIT: PIT-2- oświadczenie pracownika w celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek. PIT-2A- oświadczenie w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-2K- oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb Read more about Rozliczenia PIT- księgowość Kraków[…]