Danina solidarnościowa

Nowa instytucja, która ma pomagać niepełnosprawnym to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powstanie tego funduszu jest bezpośrednim skutkiem obietnicy premiera Morawieckiego o pomocy dla niepełnosprawnych. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie szerokiego wsparcia w dostępie do komunikacji, środków transportu, czy usług. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jest bardzo ważną misją, powstaje jednak pytanie, skąd wezmą się środki Read more about Danina solidarnościowa[…]