Sprawozdawczość finansowa w firmach – księgowość Kraków

Sprawozdawczość finansowa stanowi jeden z trzech filarów rachunkowości. Dotyczy on przygotowywania informacji o stanie działalności gospodarczej podmiotu i ujawnienia ich w sprawozdaniu finansowym, co jest corocznym obowiązkiem przedsiębiorstw, prowadzących pełną rachunkowość. Zawierające dane finansowe, pochodzące z księgi rachunkowej, obrazują sytuację majątkową firmy, stan jej finansów oraz dochody lub ponoszone straty. Ważne jest by nie zawierały Read more about Sprawozdawczość finansowa w firmach – księgowość Kraków[…]

Faktury

Faktura to dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje odnośnie transakcji. Faktura składa się z następujących elementów: -danych identyfikujących dokument (data i numer wystawienia), -danych stron, to jest kupującego i sprzedawcy, -opisu produktu transakcji (nazwa towaru, usługi, wartość, cena, ilość), -danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych, -podsumowania (liczbowe i słowne), -informacji o terminach i formie zapłaty, -podpisów Read more about Faktury[…]

Księgowość Kraków

Z zagadnieniem z zakresu księgowości spotkał się nie jeden przedsiębiorca, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę na czym tak naprawdę ona polega. Zadaniem księgowości jest wykazanie w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dana jednostka gospodarcza. Z definicji słownikowej możemy dowiedzieć się, że jest to nic innego jak forma dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie Read more about Księgowość Kraków[…]