Na czym może polegać audyt finansowy?

Sprawozdania finansowe niektórych jednostek gospodarczych poddaje się badaniu księgowemu (audytowi finansowemu). Polega on na sprawdzaniu pod kątem rzetelności i jasności zawartych w sprawozdaniu finansowym danych. Tak więc jego sporządzanie ma na celu zapobieganie niewłaściwej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej jednostki, która mogłaby zaszkodzić innym jednostką. Do przeprowadzenia audytu finansowego upoważnieni są biegli rewidenci księgowi. Są oni osobami Read more about Na czym może polegać audyt finansowy?[…]