Audyt podatkowy w przedsiębiorstwie

STRONA GŁÓWNA! *** Każdy właściciel firmy jest zobowiązany do tego, aby wszystkie dokumenty podatkowe były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt podatkowy jest analizą działalności pod kątem ryzyka na tle podatkowym. Pozwala znaleźć rozwiązania umożliwiające optymalizację rozliczeń z urzędem skarbowym. Audyt podatkowy jest jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego. Raport z przeprowadzonego audytu dostarcza Read more about Audyt podatkowy w przedsiębiorstwie[…]