Czy fakturę VAT można anulować?

Faktury VAT to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Ich zadaniem jest faktyczne dokumentowanie wykonanych czynności na przykład dostawy towarów czy wykonaniu określonych usług. W niektórych przypadkach jednak dokumenty można anulować. Zgodnie z ustawą o VAT anulowanie faktury nie należy do czynności, które przedsiębiorcy mogą wykonywać bez żadnych uprzedzeń. Czynność ta traktowana powinna zostać jako wyjątek. Read more about Czy fakturę VAT można anulować?[…]

Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie anulowania faktury. Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku błędów na fakturze dotyczących kwestii formalnych, takich jak stawki i kwoty podatku, zwroty, rabaty czy podwyższenie ceny, sprzedawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.  W praktyce dopuszcza się jednak anulowanie faktury, jest to pojęcie umowne, które wykształciło się Read more about Anulowanie faktury[…]