Aktywa w firmie

W rachunkowości mamy do czynienia z takimi pojęciami jak: aktywa i pasywa. Są one często nie rozumiane bądź mylone, najczęściej przez młodych przedsiębiorców. W dzisiejszym poście przybliżę czym są aktywa w firmie. Aktywa są to wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń. Powodują one korzyści ekonomiczne i finansowe. Klasyfikuje się je według możliwości ich spieniężenia. Możemy wyróżnić dwa rodzaje Read more about Aktywa w firmie[…]