Stawka CIT niższa od 2017 roku

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku PIT oraz ustawy o podatku CIT, zakładał m.in. obniżenie stawki podatku CIT. Planowane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Ile wynosi obniżona stawka CIT? Dla kogo jest przeznaczona?

Podatnicy CIT to przede wszystkim spółki kapitałowe, czyli wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Inne osoby prawne, objęte podatkiem od osób prawnych to fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie. Również niektóre jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, np. wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, placówki oświatowe oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej są podatnikami CIT.

Obecnie stawka regulowana przepisami ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych podatników podatku CIT to 19 % podstawy opodatkowania dla wszystkich podatników CIT.

Przygotowany projekt przewiduje rozszerzenie katalogu stawek do dwóch – jednej obecnie obowiązującej 19 % oraz stawki 15 % dla małych podatników i rozpoczynających działalność (stawka obowiązywałaby w pierwszym roku podatkowym). Według ustawy o CIT małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

W ustawie przewidziane są pewne wyjątki, w których stawka 15 % podatku CIT nie będzie obowiązywała, np. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wyłącznie w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność i roku podatkowym po nim następującym).