Sprawozdanie finansowe w spółce

W Kodeksie Spółek Handlowych zawarto, że nie wszystkie jednostki muszą sporządzać sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten spoczywa na spółkach prowadzących pełną księgowość oraz tych spełniających warunki określone w Ustawie o rachunkowości (sprawozdanie nie dotyczy spółek: jawnych, cywilnych, partnerskich oraz osób fizycznych). Sprawozdanie należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (ostatni dzień roku obrotowego).

Co wchodzi w skład sprawozdania?
– bilans,
– rachunek zysów i strat,
– informacje dodatkowe.

W sporządzaniu takiego sprawozdania warto skorzystać z pomocy rożnego rodzaju biur rachunkowych. Posiadają one wykształconych specjalistów, dla których to zadanie nie będzie stanowiło żadnego problemu, a przedsiębiorca będzie miał pewność, że wszystko jest należytym porządku. Dobrym pomysłem jest również zatrudnienie księgowej/księgowego