Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wpłata wynikającego z faktury podatku VAT będzie dokonywana na osobny rachunek (tzw. rachunek VAT), zaś zapłata kwoty netto – na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy. Korzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne, ale wybór taki będzie miał jedynie nabywca. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne będzie to, że rachunek VAT będzie można wykorzystać jedynie w celu opłacenia podatku VAT oraz ewentualnych odsetek. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał nim dysponować w inny sposób, będzie musiał wystąpić do naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego o udzielenie zgody na przekazanie tych środków na rachunek rozliczeniowy. 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będą mogli liczyć na pewne korzyści:

  • w ich przypadku nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w szczególnych przypadkach,
  • jeśli wystąpią z wnioskiem o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, otrzymują go w terminie 25 dni,
  • nie będą miały wobec nich zastosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług.

Pełna księgowość w spółce z o.o. – zaleta czy wada?