Rozliczenia PIT- księgowość Kraków

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest dokonania rocznych rozliczeń, a co się z tym wiąże złożenia deklaracji PIT.
Wyróżniamy następujące rodzaje deklaracji PIT:

PIT-2- oświadczenie pracownika w celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek.
PIT-2A- oświadczenie w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2K- oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
PIT-3- oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężnej.
PIT-4R- roczna deklaracja odnośnie pobranych zaliczek na podatek dochodowy.
PIT-6- deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych.
PIT-8AR- deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.
PIT-8C- informacja o wypłaconym stypendium.
PIT-11- informacje o dochodach.
PIT-12- oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika.
PIT-14- informacja o wysokości zacofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego.
PIT-28- Zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu przychodu i wysokości dokonywanych odliczonej.
PIT-36- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.
PIT-37- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu.

Ilość, a także problematyka związana z wypełnieniem tych wniosków sprawia, że warto skorzystać z z usług specjalistów, którzy zagwarantują nam poprawność, która bezpośrednio rzutuje na bezpieczeństwo firmy.