Rodzaje rachunkowości

Rachunkowość to wbrew pozorom bardzo obszerny temat. Chociaż kojarzona jest z podatkami oraz kosztami, to obejmuje znacznie większy zakres. Stanowi ona cały system, służący do uzyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących operacji finansowych w jednostce gospodarczej.

Istnieje kilka rodzajów rachunkowości, które wyróżnia się w zależności od pełnionej funkcji i odbiorców. Wyróżnia się więc:

Rachunkowość zarządczą – obejmuje ona przede wszystkim rachunek kosztów i analizę progów rentowności. Cechuje się tym że, nie jest podległa pod przepisy prawne, a jej odbiorcami są użytkownicy wewnętrzni czyli osoby zarządzające, o czego wywodzi się jej nazwa. Dostarcza informacje pozwalające na efektywne kierowanie oraz podejmowanie słusznych decyzji.

Rachunkowość finansową – służąca do pomiaru i ewidencji majątku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem księgi rachunkowej. Dostarcza informacji finansowo-majątkowych odbiorcom zewnętrznym oraz podlega przepisom prawnym, dlatego wszelkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane według zasad i reguł określonych w prawie.

Rachunkowość podatkową – dotyczy prowadzenia spraw związanych z obciążeniami podatkowymi. Regulowana jest ściśle przepisami. Jej odbiorcą jest Urząd Skarbowy.