Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Rewolucja w cenach transferowych

Jak wynika ze sprawdzonych źródeł od 1 stycznia 2019 r. podatników czekają kolejne zmiany w cenach transferowych.

Projekt wprowadza zmiany, które weszły w życie niedawno, bo 1 stycznia 2017 r. Celem wprowadzenia przebudowy jest uproszczenie przepisów podatkowych.  Projekt wprowadza nowe definicje powiązań oraz ceny rynkowej. Zmianie mają ulec również: definicja podmiotów powiązanych, a także definicja cen transferowych. Jedną ze zmian jest modyfikacja i zmniejszenie obowiązków dokumentalnych. Zniknąć ma stosowany dotychczas próg przychodów i kosztów, po przekroczeniu którego trzeba tworzyć dokumentację cen transferowych. Limity przychodowe zostaną zastąpione programami transakcyjnymi. Zmieni się również zawartość dokumentacji. Obecnie wiadomo tylko, że obligatoryjnym elementem local file stanie się analiza porównawcza.

Jedną z istotnych propozycji jest wprowadzenie uproszczonego rozwiązania w odniesieniu do niektórych pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

W ustawie pojawiła się również możliwość zastosowania metod oszacowania transferu i technik wyceny do określenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co pozwoli na efektywną weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

Nowością będzie również możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą musieli sporządzać jej we własnym zakresie.  

Najbardziej istotne jest wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz do sporządzenia samej dokumentacji.

To wszystkie ze zmian, które już niedługo mają się pojawić. Powinniśmy je oceniać bardzo pozytywnie.