Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Rejestracja do VAT-UE

Po wejściu do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się dostęp do rynków państw członkowskich UE. Z tego względu coraz więcej polskich przedsiębiorców podejmuje współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Wymiany takie nazywane są wymianami wewnątrzwspólnotowymi. Mają one specyficzny sposób rozliczania VAT-UE.

Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE mają przedsiębiorcy zamierzający dokonywać transakcji z zagranicznymi kontrahentami.
W tym celu podatnik musi złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R.

Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany w VAT wówczas musi zgłosić aktualizację na danym formularzu.

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wpisania się do VAT-UE zanim dokonają pierwszej transakcji, która dotyczy:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
– nabycie usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy,
– świadczenia usług na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej.