Rachunkowość zarządcza.

Rachunkowość zarządcza zwana także menadżerską to część rachunkowości, służąca (jak sama nazwa mówi) do zarządzania przedsiębiorstwem. Dostarcza dane, które są niezbędne do bieżącego kierowania sprawami działalności gospodarczej. Pomaga w rozwoju firmy. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie strategicznych i taktycznych decyzji.

Głównym celem takiej formy rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie informacji, które ułatwiają podjęcie optymalnych działań.rachunkowość zarządcza

Informacje, które są dostarczane przez rachunkowość zarządczą wykorzystywane są w firmie w celu:

  • wyjaśniania wątpliwości,
  • dokonywania trafnych decyzji,
  • kontroli,
  • rozwiązywaniu problemów.

Funkcje:

  • planistyczna – dostarcza informacje, które zmniejszają ryzyko w podejmowaniu trafnych wyborów,
  • kontrolna – ukazuje różnicę między osiągniętymi a planowanymi wielkościami,
  • organizacyjna – wskazuje zadanie i kompetencję,
  • komunikacyjna – zapewnia system komunikacji przez specjalne formy i metody przepływu informacji (np. raporty, sprawozdania).