Przyspieszona amortyzacja wydatków na innowacje

Dotychczas przedsiębiorca mógł rozliczyć wydatki na nowe maszyny jeśli koszty ich zakupu nie przekroczyły 3 500 zł. Jeśli koszty były wyższe wówczas biznesmen wydatki musiał uwzględnić w postaci amortyzacji.

Najnowsze przepisy znacznie zwiększają limit, który pozwoli na jednorazowe odliczenie kosztów poniesionych z tytułu zakupu nowych maszyn i dokonanych inwestycji. Aktualnie przedsiębiorca będzie mógł jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe jeżeli ich kwota nie przekracza 100 000 zł. Co ważne kwota ta nie musi być powiązana z jednorazowym zakupem. Może być to suma kilku inwestycji. Aby skorzystać z najnowszych regulacji minimalna wartość może wynosić 10 000 zł. W tym limicie również można uwzględnić wartość kilku środków trwałych.

Nie wszystkie rodzaje zakupów mogą być rozliczone w ramach przyspieszonej amortyzacji. Rozliczeniu podlegają tylko i wyłącznie maszyny i urządzenia fabrycznie nowe oraz te które nigdy nie były używane przez inny podmiot.

Przyspieszonej amortyzacji nie podlegają wydatki związane z transportem oraz nieruchomościami.