Przechowywanie dokumentów księgowych

Przechowywanie dokumentów księgowych w jednostce gospodarczej jest bardzo ważną kwestią, gdyż pełnią one niezwykle ważną funkcje czyli stanowią dowody operacji gospodarczych.

Przedsiębiorca powinien przechowywać je w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. w biurze rachunkowym), a w sytuacji kontroli udostępnić je odpowiednim organom. Zadaniem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest również ochrona dokumentów przez wprowadzeniem niedozwolonych zmian, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem oraz zniszczeniem.

OKRES PRZECHOWYWANIA WYBRANYCH RODZAJÓW DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ. 

  • Listy płac – 50 lat,
  • Dowody księgowe, dokumenty z inwentaryzacji, księgi rachunkowe – 5 lat,
  • Dowody kasowe, odcinki paragonowe – do czasu rozliczenia osób, którym zostały powierzone składniki majątku.
  • Dokumenty polityki rachunkowości – 5 lat
  • Sprawozdania finansowe – wieczyście.