Prowadzenie księgowości dawniej i dziś

Księgowość można prowadzić różnymi technikami. Obecnie większość, a dokładnie prawie wszystkie czynności, związane z prowadzeniem księgowości wykonuje się na komputerze, z wykorzystaniem specjalistycznych programów finansowo- księgowych. Ale jeszcze kilka lat temu, gdy komputery były rzadkością lub prawie wcale nie istniały, księgowość prowadziło się technikami ręcznymi. Wiele elementów, charakterystycznych dla tradycyjnych technik księgowości, znalazło zastosowanie w dzisiejszych programach komputerowych. Przykładem może być prowadzenie kartotek, co było specyficzne dla formy przebitkowej.

Trochę o tradycyjnych formach księgowości…

Forma tabelaryczna, zwana amerykanką polegała na prowadzeniu księgi dziennik-głównej, łączącej dwa urządzenia księgowe – dziennik oraz zbiór konta syntetycznych. Zaletą tej techniki była wygoda księgowania, przejrzystość zapisów, łatwe uzgadnianie zapisów na kontach syntetycznych oraz możliwość szybkiego wyłapania błędów.

Kolejną techniką prowadzenia księgowości, w formie tradycyjnej była forma przebitkowa, która zastępowała zwarte księgi, luźnymi kartami kontowymi, tworzącymi kartoteki. Dużą zaletą była możliwość wprowadzania dowolnej liczby kont syntetycznych, a poprzez to możliwość swobodnej pracy.

Do ostatniej techniki księgowej należy forma rejestrowa, polegająca na prowadzeniu ewidencji w postaci rejestrów, w różnej liczbie, dla danych spraw.