Prowadzenie firmy – księgowość.

Prowadzenie i ogarnięcie wszystkich spraw związanych z działalnością gospodarczą wymaga porządnej znajomości przepisów prawa, ponieważ tego obowiązku nie da się wyminąć.

Księgowość – formalności związane z wypełnianiem obowiązku podatkowego spoczywającego na każdym przedsiębiorcy. W związku z tym, do księgowości zalicza się m.in. odpowiednie wyliczanie podatku dochodowego i VAT-u, obowiązki związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie, przechowywanie oraz przedstawianie urzędom firmowej dokumentacji.

Za najpowszechniejszą formę rozliczeń uważa się prowadzenie księgowości uproszczonej w oparciu o KPiR. Jest to ewidencja, w której zapisuje się przychowy i rozchody firmy. KPiR zostały przewidziane w głównej mierze dla małych firm, ponieważ skorzystanie z nich jest uwarunkowane kwotą sprzedaży i formą organizacyjną. Dlatego większość dużych firm zostało zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, która niestety jest bardziej skomplikowana niż KPiR.księgowość w firmie

Zanim podejmiesz decyzję sposobie prowadzenie księgowości, pamiętaj, że to przedsiębiorca odpowiada za wszelkie rozliczenia firmy – niezależnie od tego czy księgowość prowadzi samodzielnie, czy przy pomocy osób trzecich.