Podatki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są objęci wieloma podatkami czyli obowiązkowymi i bezzwrotnymi świadczeniami na rzecz budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.  

podatki

Klasyfikacja podatków może być bardzo różna. Oto trzy najpopularniejsze:

  1. ze względu na przedmiot opodatkowania: podatki przychodowe (podstawa wymiaru- przychód), dochodowe (PIT lub CIT), majątkowe (wartość posiadanego majątku), konsumpcyjne (VAT, akcyza)
  2. ze względu na wymiar i pobór podatków: pośrednie – wymierzany jest temu podmiotowi, który go nie uiszcza (np. VAT), bezpośrednie – wymierzany jest temu podmiotowi, który go płaci (np. majątkowy).
  3. ze względu na budżet do którego wpływa:  podatki do budżetu państwa oraz do budżetu samorządów,
  4. ze względu na rodzaj stawki podatkowej: kwotowe, proporcjonalne, procentowe (progresywne, degresywne, regresywne)
  5. ze względu na rodzaj elementu obciążonego świadczeniem: osobowe, podmiotowe.

Więcej o podatkach