Podatek od wygranej – czy zobowiązani jesteśmy za niego zapłacić podatek?

Wiele osób uczestniczy w konkursach i loteriach, mając nadzieję na wygraną, a co za tym idzie – szybkie wzbogacenie się.

Mimo, że wygrana to duże szczęście i korzyść w postaci dużej sumy pieniężnej, to niestety również podlega podatkowi. Bez względu na to, czy wygrana dotyczy loterii fantowej czy gry liczbowej podlega zryczałtowanemu świadczeniu w wysokości 10% wartości wygranej. Istnieje jednak sytuacja, która może zwolnić z podatku.

Zgodnie z ustawą o PIT w niektórych przypadkach przewidywane są zniżki i zwolnienia z odprowadzania podatków. W pierwszym przypadku sytuacja może mieć miejsce, gdy wartość nie przekroczy sumy 2280 złotych. Druga sytuacja dotyczy kwoty 2000 złotych w przypadku konkursów organizowanych przez środki masowego przekazu, a także takie o tematyce naukowej, kulturalnej czy sportowej. Ulga jednak dotyczy wyłącznie osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą. Z kolei przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zobowiązani będą do opodatkowania otrzymanej nagrody jako przychód uzyskany z działalności, pod warunkiem, że nagroda ta ma związek z prowadzoną firmą.

Zgodnie z polskimi przepisami organizator danego konkursu czy loterii zobowiązany jest rozliczyć się z podatku od wygranej. Odliczoną sumę przeznaczyć należy bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Wygranej nie trzeba natomiast ujawniać w zeznaniu rocznym!