Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany

W planach jest wprowadzenie zmian do przepisów związanych z minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

Podatek obejmie faktycznie wynajmowane nieruchomości lub ich części, w tym również hotele, magazyny, budynki mieszkalne. Warto zapamiętać, że niewynajęte budynki lub ich części nie będą podlegać opodatkowaniu.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?
Wysokość tej kwoty to 10 mln złotych i po zmianach będzie odnoszona do danego podatnika, niezależnie od ilości posiadanych przez niego budynków.

Wprowadzona zostanie również klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów nieruchomości dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.

W przypadku, gdy przepisy zaczną obowiązywać, pojawi się możliwość zwrotu nadpłaconego podatku minimalnego.