Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w skrócie CIT to podatek bezpośredni, obciążający dochody przedsiębiorstwa. Regulowany jest przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną.

Podmioty zwolnione z obowiązku płacenia tego podatku to m.in.:

  • Skarb Państwa,
  • Narodowy Bank Polski,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
  • organizacje religijne,
  • gminy w zakresie dochodów własnych,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obecnie stawka podatku CIT wynosi 15% dla nowych przedsiębiorstw oraz dla małych podatników, natomiast dla pozostałych podmiotów objętych tym podatkiem stawka wynosi 19%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, którego przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.

 

Przeczytaj również: Podatki dla przedsiębiorców