Podatek cyfrowy w Polsce

Ministerstwo Finansów podjęło działania związane z przygotowaniem projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych.

Celem zmian, które mogą wejść w życie w 2020 roku jest opodatkowanie przychodu przedsiębiorstw cyfrowych świadczących usługi na terytorium Polski. Opodatkowanie firm cyfrowych zaliczono do kluczowych działań w obszarze podatków na lata 2019-2020.

Resort finansów oznajmił, że należy stworzyć specjalne narzędzie, którego celem będzie sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych.

Opodatkowane mają być przychody wynikające ze świadczenia przez podmiot następujących usług;
– umieszczanie na interfejsie cyfrowym reklamy skierowanej do użytkowników tego interfejsu;
– udostępnianie użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który pozwala użytkownikom na wyszukiwanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje i który może także ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami;
– przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Podatnikami mają być firmy, których łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych za dany rok podatkowy przekracza 750 mln euro, jednocześnie łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w UE w ciągu roku przekracza 50 mln euro.