Podatek CIT dla małych firm 15%

Kilka dni temu Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące ustawy zmniejszającej CIT dla małych firm do 15%.

Dla kogo obniżona stawka?
Dla firm, u których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie.

Ustawa informuje o:
– ograniczeniu stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów;
– preferencyjnej stawce podatku, którą nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

W planach jest, aby obniżenie stawki przyczyniło się do zwiększenia dochodu.