Pełna księgowość w spółce z o.o. – zaleta czy wada?

Niektóre formy prawne, w związku z ustawami i przepisami zobowiązane są do rozliczania się z organami podatkowymi w szczególny sposób. Wymagania stawiane przedsiębiorcom mogą okazać się dość wymagające, jednak przynieść mogą także ze sobą sporo zalet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o rachunkowości musi prowadzić pełną księgowość. Metoda ta stanowi większą złożoność niż jej uproszczona alternatywa. Podstawowym założeniem skomplikowanej ewidencji jest konieczność zapisu każdej operacji gospodarczej, która została przeprowadzona w spółce. Co roku firma musi przygotować także sprawozdanie finansowe składające się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych.

Konieczność szczegółowego dokumentowania z punktu widzenia może wydawać się dużym utrudnieniem. Jednakże, w perspektywie planów rozwoju biznesu, ilość i złożoność operacji może stale wzrastać, a wraz z nią także sposób zapisu. Pełna księgowość pozwala właściwie planować kolejne działania i inwestycje, ponieważ daje pełny obraz sytuacji.