Pełna księgowość w 2016 roku

Pełną księgowość (księgi rachunkowe) w 2016 roku zobowiązane będą prowadzić jednostki, których wartość przychodów za 2015 rok osiągnie kwotę 5.092.440 zł.  
 
Zatem osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za poprzedni rok wynosi w polskiej walucie co najmniej 1.200.000 euro, są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od nowego roku podatkowego. Nowe przepisy wprowadzone od 2016 roku, nakładają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości również na osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się dotychczas na podstawie norm szacunkowych, których przychody za 2015 roku osiągną ten limit. 
 
Wyznaczenie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w danym roku następuje poprzez przeliczenie waluty euro na polską walutę po kurskie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego ten rok. To nowość, ponieważ do tej pory limit przychodów ustalany był w oparciu o średni kurs NBP ogłoszony na 30 dzień roku poprzedzającego rok podatkowy.