Pełna księgowość w 2015 roku!

O prowadzeniu pełnej księgowości decyduje przychód jaki został osiągnięty w poprzednim roku obrotowym. 

Nadchodzi rok 2015, więc interesuje nas przychód za 2014 r..

  • Wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób
    fizycznych i spółki partnerskie, które przekroczyły dochód o wartości         1 200 000 euro, są zobowiązanie do prowadzenia ksiąg handlowych.
  • Wszystkie podmioty gospodarcze, które zgodnie z regulacjami prawnymi, są do tego zobowiązane (np. spółki: akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością), również mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Narodowy Bank Polski a dzień 30 września 2014 r. ogłosił średni kurs euro, który wynosił 4,1755 zł. Zgodnie z tym, limit na 2015 r. wynosi 5 010 600 zł.pelna-rachunkowosc

W poprzednim roku wynosił 5 059 560 zł.
Akty prawne, które regulują informacje dotyczące prowadzenia pełnej księgowości to:
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.