Oszustwo podatkowe

Każdy przedsiębiorca chciałby płacić jak najniższe podatki. Istnieje wiele sposobów na ominięcie przepisów podatkowych. Należy jednak odróżniać legalne działania dążące do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego (optymalizacja podatkowa) od działań niezgodnych z prawem.

Oszustwo podatkowe jest przestępstwem popełnianym w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości. Podatnik, który dopuści się oszustwa podatkowego ponosi odpowiedzialność karną oraz odpowiada zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Karnym Skarbowym. W kodeksie tym przewidziana jest kara m.in. za:

  • uchylenie się od opodatkowania,
  • wyłudzenie zwrotu podatku,
  • podanie nieprawdy w deklaracji lub oświadczeniu,
  • zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu,
  • uporczywe niewypłacanie podatku.

W artykule 54 Kodeksu Karnego Skarbowego zawarta jest informacja dotycząca kary grzywny jaką otrzyma podatnik uchylający się od dopełnienia obowiązków podatkowych. Oszustwo podatkowe zalicza się do katalogu przestępstw gospodarczych.