Od 1 lipca biuro rachunkowe może być pełnomocnikiem ogólnym

Z dniem 1 lipca 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie terminowe lub bezterminowe upoważnienie do działania pełnomocnika na rzecz mocodawcy w każdej sprawie podatkowej i w innych sprawach, które są właściwe dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.  
 
Nowy typ pełnomocnictwa, tzw. pełnomocnictwo ogólne, które oznacza, że we wszystkich sprawach podatkowych i innych, wyznaczony pełnomocnik, np. biuro rachunkowe będzie mógł działać w imieniu strony postępowania. Możliwe będzie również ustanowienie pełnomocnikiem kuratora przez sąd na wniosek organu podatkowego. 
 
Pełnomocnictwa będą ujawniane w e-rejestrze. Każde zawiadomienie o powołaniu, zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu mocodawca będzie musiał zgłosić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem CEIDG. Jedynie w sytuacji wyjątkowej (przy wystąpieniu problemów technicznych), można będzie skorzystać z papierowych formularzy. 
 
Według projektu rozporządzenia dotyczącego pełnomocnictwa ogólnego będzie obowiązywać:

formularz PPO-1 – formularz pełnomocnictwa ogólnego, 
formularz OPO-1 – formularz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

Inne wpisy pod tym linkiem → Księgowość Kraków