Obowiązek prowadzenia księgowości

Zarówno poprzez nasze strony internetowe, jak i telefoniczny kontakt od naszych Klientów, spotykamy się z pytaniami odnośnie tego czy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia w swojej firmie księgowości. Nadszedł czas, aby definitywnie rozwiać Państwa wątpliwości i konkretnie odpowiedzieć na to pytanie.

Otóż okazuje się, że nie na każdego przedsiębiorcę nakładany jest obowiązek prowadzenia księgowości. Część przedsiębiorców posiada możliwość, aby korzystać z prowadzenia księgowości niekoniecznie poprzez rozliczanie KPiR, czyli Księgi Przychodów i Rozchodów. Opcja ta pojawia się jedynie w przypadku przedsiębiorców, którzy w swoich firmach korzystają z karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to spowodowane tym, iż te formy opodatkowania wykluczają możliwość rozliczania się z kosztów ponoszonych przez firmę. Zatem skoro nie są one brane pod uwagę w kwestii naliczania podatku dochodowego, nie jest konieczne prowadzenie KPiR.

Każdy przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany, powinien zdać sobie sprawę z tego, iż może zostać zobowiązany do prowadzenia różnego rodzaju innych ewidencji takich, jak np. dotycząca kasy fiskalnej, rozliczenia podatku VAT, jak również do regularnego składania deklaracji podatkowych. Prócz tego, co zostało już napisane, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby gromadzić i przechowywać wszelką dokumentację księgową, która wystąpiła w przedsiębiorstwie.