Obniżenie CIT do 9%

Ostatnio często słyszymy o obietnicach mających na celu wprowadzenie zmian ułatwiających prowadzenie firmy. Niedawno przewijającym się tematem jest obniżenie CIT do 9 proc.

Obecnie stawka CIT wynosi 15 proc.

Jeżeli plan obniżenia stawki CIT wejdzie w życie to w Polsce obowiązywałby najniższy poziom w Europie.

Czym jest podatek CIT?

CIT – podatek od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Po raz pierwszy ten podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r. – akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu w jaki sposób osobowość tę nabyły, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podmiotami tego podatku mogą być też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. partnerskich, komandytowych), z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej.

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych jest dochód.