Nowości w prawie – pracodawco zapoznaj się!

W 2018 roku pracodawców czekają zmiany, które mogą utrudnić prowadzenie firmy oraz zwiększyć koszty.

Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany dotyczące wyższej płacy minimalnej, a co za tym idzie wyższych składek do ZUS.

Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wyniesie od kwoty 2100 zł:
– składka emerytalna – 9,76 proc. = 204,96 zł,
– składka rentowa – 6,5 proc. = 136,50 zł,
– składka wypadkowa – 1,8 proc. = 37,80 zł,
– składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc. = 51,45 zł,
– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc. = 2,10 zł.

Od 2019 pracodawcy będą musieli dostosować się do zmian związanych z przechowywaniem akt pracowniczych. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony do 10 lat. Pracodawcy będą mieli możliwość wybory elektronicznej formy dokumentacji.