Nowe zasady Kodeksu Pracy

Projekt nowego Kodeksu Pracy określa bardzo surowe i sztywne zasady dotyczące zawierania umów o pracę. Nie będzie można nimi zastąpić wielu nietypowych usług, które aktualnie wykonywane są na podstawie umów cywilnych. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ aktualny gwałtownie rozwijający się rynek potrzebuje przede wszystkim elastyczności. Eksperci oceniający proponowane zmiany określają je jako cofnięcie się Prawa Pracy do lat 70.

Komisja przede wszystkim zamierza zrezygnować z możliwości zatrudniania na podstawie umów cywilnych. Praca na podstawie umowy zlecenie bądź o dzieło ma stanowić rzadkie wyjątki. Prawo zawierania takich umów otrzymają wyłącznie osoby samozatrudnione, które obowiązkowo będą musiały zarejestrować swoją działalność. Co jednak istotne, nawet osoba samozatrudniona może nie zostać uznana za pracownika, jeśli nie spełni ściśle określonych cech, które będą świadczyć o sprzedaży usług.

Pracodawcy w zamian za umowy cywilnoprawne otrzymają kilka zamienników tj. umowę o pracę sezonową, dorywczą lub umowę o pracę nieetatową.