Na czym może polegać audyt finansowy?

Sprawozdania finansowe niektórych jednostek gospodarczych poddaje się badaniu księgowemu (audytowi finansowemu). Polega on na sprawdzaniu pod kątem rzetelności i jasności zawartych w sprawozdaniu finansowym danych. Tak więc jego sporządzanie ma na celu zapobieganie niewłaściwej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej jednostki, która mogłaby zaszkodzić innym jednostką.

Do przeprowadzenia audytu finansowego upoważnieni są biegli rewidenci księgowi. Są oni osobami wykonującymi wolny zawód, co sprawia, że w pracy muszą kierować się między innymi uczciwością, bezstronnością oraz rzetelnością. Podczas przeprowadzania audytu finansowego stosują bardzo różne techniki, które mogą wskazać nieprawidłowości w sporządzonym sprawozdaniu finansowym.

Do tych procedur i testów, które umożliwiają sprawdzenie poprawności sporządzonego sprawozdania można zaliczyć:

  • przegląd zawartych umów,
  • uzgodnienie kwot dokumentów źródłowych,
  • potwierdzenie sald środków pieniężnych,
  • potwierdzenie sald pożyczek bankowych,
  • obserwacja inwentaryzacji zapasów,
  • kontakt prawnikami spółki,
  • rozmowy z pracownikami.

Poszukujecie Państwo pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego lub prowadzeniu księgowości. Zapraszamy do sprawdzenia oferty naszego biura. Zobacz dlaczego warto wybrać księgowość Kraków?