Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Jeśli naszymi klientami są przedsiębiorcy, to wówczas za pomocą faktury dokumentujemy zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Wyjątkiem są podmioty zwolnione od podatku VAT na podstawie podmiotowej lub przedmiotowej – w ich przypadku obowiązek wystawiania faktury powstaje tylko wtedy, gdy zażąda tego Klient.

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktur jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajdują się między innymi: stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę. W przeciwieństwie narażamy się na zarzut wadliwości faktury, za co grożą nam konsekwencje.

Bardzo ważne jest, aby wystawiać faktury rzetelnie. Oznacza to, że dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Grożą za to surowe konsekwencje, ponieważ zarzut nierzetelności wystawiania faktur jest uznawany za poważny.