Likwidacja limitu składek ZUS od 2018

Projekt dotyczący nowelizacji systemu ubezpieczeń społecznych dotyczy tego, aby składki na ubezpieczenia emerytalne, bądź rentowe były odprowadzane w całości od osiągniętego przychodu. Tym sposobem osoby, które zarabiają więcej, będą zobowiązane do tego, aby opłacać składki ZUS w wyższej kwocie.

Przewiduje się, że skutkami tych zmian będzie:
– obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
– obniżenie podstawy naliczania podatku dochodowego,
– spadek rocznych wpływów z tytułu podatku PIT,
– zwiększenie wpływów z tytułu składek będących świadczenie zwrotnym,
– ograniczenie wpływów podatkowych o charakterze bezzwrotnym,
– finansowanie ochrony zdrowia za pośrednictwem NFZ.

Natomiast to, jak w rzeczywistości wyglądać będą przewidywane zmiany, przekonamy się niebawem, po tym, jak w życie wejdzie projekt owej nowelizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!