Kwartalne czy miesięczne?

Rozliczenia z podatku od towarów i usług można prowadzić co miesiąc lub co kwartał. Oba sposoby są łatwe, lecz który z nich jest lepszy? Okazuje się, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest metoda kwartalna. 

Płacenie podatku co kwartał, umożliwi przedsiębiorcy gospodarowanie znacznie większymi zasobami gotówki. Podczas rozliczeń musiałaby ona wpłynąć na konto Urzędu Skarbowego, a tak pozostaje i może być rozdysponowana na przykład na zakup nowych towarów. To przyczynia się do bardziej efektywnego działania firmy i jej rozwoju. Pieniądze mogą posłużyć również na inwestycje.

Podczas rozliczeń kwartalnych znacznej poprawie ulega płynność finansowa czyli średni czas otrzymywania i regulowania płatności. Dzięki temu przedsiębiorca może zaproponować kontrahentowi wydłużony czas płatności i zachęcić go do dalszej współpracy.

Składanie deklaracji kwartalnych jest wygodniejsze, gdy prowadzi się samodzielnie księgowość. Mniej obowiązków i więcej czasu na wywiązanie się z nich.

Rozliczanie się kwartalne jest lepsze dla mniejszych przedsiębiorstw (małych podatników), gdyż mogą oni stosować metodę kasową czyli możliwość odprowadzenia podatku, dopiero po otrzymaniu zapłaty.