Księgowość w …

Księgowość można prowadzić bardzo różnie. Można ją prowadzić w celu ustalania zobowiązania podatkowe, kontroli finansów lub w celu poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. W zależności od stosowanego rodzaju księgowości, zasady są trochę inne. Różnice w prowadzeniu księgowości są też widoczne w przypadku prowadzenia księgowości w odmiennych jednostkach.

Pierwsza różnica w prowadzeniu księgowości w jednostkach wynika z dopuszczalnych form. W niektórych firmach obowiązkowo należy prowadzić księgowość w formie pełnej, a gdzie indziej w uproszczonej. Ma na to wpływ między innymi wielkość jednostki. Jeżeli zalicza się ją do jednostek małych, średnich lub dużych najbardziej prawdopodobne jest to, że księgowość w nich będzie się prowadzić w formie pełnej. Mikro jednostki będą mogły natomiast skorzystać z metod uproszczonych.

Na sposób prowadzenia księgowości ma też wpływ charakter jednostki. Zmierzamy tutaj do sedna tego artykułu czyli prowadzenia księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach. Chociaż z racji tego, że są osobami prawnymi i muszą prowadzić pełną księgowość, mogą korzystać z pewnych ułatwień. Oczywiście stowarzyszenia i fundacje by móc skorzystać z tego przywileju nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli więc spełnią ten warunek, mogą unikać zasady ostrożnej wyceny oraz sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe.