Księgowość w spółce cywilnej?

Księgowość spółki cywilnej można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest księgowość uproszczona, natomiast drugim księgowość pełna. Wszystko jest zależne od tego jakie nasze przedsiębiorstwo osiąga zyski.

Spółka cywilna jest taką formą działalności gospodarczej, która ma wybór. Na samym Księgowośćpoczątku prowadzenia działalności prowadzi księgowość uproszczoną, jeżeli jednak właściciele zdecydowali się na Księgi Handlowe, to również mają taką możliwość. Zazwyczaj bywa tak, że dopiero po przekroczeniu limitu przychodu za poprzedni rok obrotowy, który wynosi                1 200 000 euro, przedsiębiorca decyduje się na prowadzenie pełnej księgowości.

Księgowość uproszczona jest znacznie łatwiejsza. Wymaga prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. Natomiast druga forma, to bardzo skomplikowany proces ewidencji każdej operacji jaka została przeprowadzona w firmie. Nawet te bezgotówkowe.

Nie ma po co utrudniać sobie życia, dlatego skoro nie jest się zobligowanym do prowadzenia ksiąg handlowych to lepiej tego nie robić. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami, opłacenia specjalistów, którzy mają uprawnienia do prowadzenie pełnej księgowości.