Księgowość w małej firmie

Wszystkie podmioty gospodarcze niezależnie od rozmiaru firmy zobowiązane są do wykonywania czynności z zakresu księgowości.

System księgowości, który stosowany jest w małych działalnościach gospodarczych księgowość uproszczonanazywany jest małą księgowością. Polega na rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego. Uproszczoną księgowość można prowadzić w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W pewnych sytuacjach biznesmen spotkać się może z prowadzeniem dodatkowych ewidencji takich jak:

  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • ewidencja wyposażenia.

Jak należy prowadzić małą księgowość?

Wielu przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prowadzenia takiej formy, bardzo często decydują się na samodzielne księgowanie. Czynnikiem, który wpływa na taki wybór jest chęć zredukowania kosztów. Istnieje wiele specjalistycznych programów, które bardzo ułatwiają całą sprawę, eliminując możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu.