Rejestracja do VAT-UE

Po wejściu do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się dostęp do rynków państw członkowskich UE. Z tego względu coraz więcej polskich przedsiębiorców podejmuje współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Wymiany takie nazywane są wymianami wewnątrzwspólnotowymi. Mają one specyficzny sposób rozliczania VAT-UE. Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE mają przedsiębiorcy zamierzający dokonywać transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W tym celu Read more about Rejestracja do VAT-UE[…]

KPiR czy księgi rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji w której znajdą się prawidłowe informacje o wszystkich zdarzeniach gospodarczych z danego okresu. Ewidencja ta może przybrać formę uproszczoną, tzw. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, oraz pełną czyli księgi rachunkowe. Czym różnią się te dwie formy prowadzenia rachunkowości? KPiR przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży za Read more about KPiR czy księgi rachunkowe?[…]

Czy warto zlecić obsługę kadr i płac firmie zewnętrznej?

Naliczanie pensji oraz wszystkich czynności związanych z kadrami, płacami i umowami to żmudne i czasochłonne zadanie. Wymaga doskonałej organizacji, dużego doświadczenia oraz specjalistycznego oprogramowania. Powierzenie zadań kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie jest dobrym posunięciem, ponieważ pozwala pracodawcy skupić się na ważnych celach w prowadzeniu działalności. Outsourcing jest idealnym rozwiązaniem dla: – firm rozwijających się, które chcą przeznaczyć Read more about Czy warto zlecić obsługę kadr i płac firmie zewnętrznej?[…]

Emerytura dla matek i ojców

W planowanych zmianach na 2019 rok jest wprowadzenie tzw. emerytur matczynych, które mają zacząć obowiązywać od marca. Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i docenienie okresu wychowania dzieci. Kto może starać się o ten rodzaj emerytury? Emerytura matczyna skierowana jest do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie Read more about Emerytura dla matek i ojców[…]

Fałszywe zwolnienie lekarskie – co za to grozi?

Często pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić urlopu decyduje się na skorzystanie z fałszywego zwolnienia lekarskiego. Jest to niezgodne z prawem i w razie wykrycia nieprawidłowości wiąże się z poważnymi i przykrymi konsekwencjami. Pracownik na zwolnieniu lekarskim może podlegać kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola ma na celu ustalenie, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności Read more about Fałszywe zwolnienie lekarskie – co za to grozi?[…]

Danina solidarnościowa

Nowa instytucja, która ma pomagać niepełnosprawnym to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powstanie tego funduszu jest bezpośrednim skutkiem obietnicy premiera Morawieckiego o pomocy dla niepełnosprawnych. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie szerokiego wsparcia w dostępie do komunikacji, środków transportu, czy usług. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jest bardzo ważną misją, powstaje jednak pytanie, skąd wezmą się środki Read more about Danina solidarnościowa[…]

E-biuro – sposób na oszczędność

Ograniczanie kosztów jest ważne dla każdego podmiotu na rynku – czy to dla rozwiniętej firmy, czy dla indywidualnego przedsiębiorcy. Każdy typ działalności jak i poziom rozwoju wymaga innych rozwiązań. Dla wielu przedsiębiorców, sposobem na zaoszczędzenie kapitału może być wirtualne biuro. Nie każdy może sobie pozwolić na wynajem całych pomieszczeń biurowych oraz opłacenie ich wyposażenia i Read more about E-biuro – sposób na oszczędność[…]

Rodzaje księgowości internetowej

Prowadzenie księgowości internetowej, daje możliwość skorzystania z kilku wariantów: samodzielne prowadzenie księgowości w aplikacji online polega na tym, że korzystając z programu jesteś w stanie samodzielnie prowadzić księgowość firmy, wystawiać faktury, generować księgę przychodów i rozchodów itp. księgowość online obsługiwana przez profesjonalnych księgowych – decydując się na taką formę księgowości będziesz miał dostęp do aplikacji, Read more about Rodzaje księgowości internetowej[…]