Kary za unikanie opodatkowania

Aktualnie w przypadku stwierdzenia, że podatnik unika zapłaty należnego podatku musi on jedynie uregulować należny podatek ewentualnie z odsetkami. Ma to ulec zmianie już w następnym roku. Od stycznia 2019 roku za unikanie opodatkowania będą groziły dodatkowe kary finansowe. Kara ta ma wynosić 40% kwoty uzyskanej korzyści podatkowej. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych Read more about Kary za unikanie opodatkowania[…]

Rewolucja w cenach transferowych

Jak wynika ze sprawdzonych źródeł od 1 stycznia 2019 r. podatników czekają kolejne zmiany w cenach transferowych. Projekt wprowadza zmiany, które weszły w życie niedawno, bo 1 stycznia 2017 r. Celem wprowadzenia przebudowy jest uproszczenie przepisów podatkowych.  Projekt wprowadza nowe definicje powiązań oraz ceny rynkowej. Zmianie mają ulec również: definicja podmiotów powiązanych, a także definicja Read more about Rewolucja w cenach transferowych[…]

Faktura VAT marża

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY GŁÓWNEJ Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą za jaką towar został sprzedany, a ceną za jaką został kupiony. Jest to zatem zysk brutto. Marżę określa się kwotowo lub procentowo. Opodatkowanie marżą to szczególnie korzystne rozwiązanie, ponieważ podatek w tym przypadku jest znacznie niższy niż podatek klasyczny. Co prawda, wysokość stawki Read more about Faktura VAT marża[…]

Księgowość uproszczona

Jeszcze przed rozpoczęciem rozkręcania własnego biznesu przed każdym przedsiębiorcą staje bardzo trudna decyzja – wybór formy prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie. Podjęcie tej decyzji jest trudne, ponieważ z perspektywy tego, że jeszcze nie wiemy jak dobrze będzie działać nasza firma, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie przynosić dochody.  Jednak jeśli nie planujemy rozwijać biznesu na Read more about Księgowość uproszczona[…]

Definicja samofakturowania

Jak wszyscy wiedzą – faktura VAT jest dowodem sprzedaży towarów oraz usług. Automatycznie wystawcą faktury jest sprzedawca, aczkolwiek może pojawić się sytuacja, kiedy wystawcą faktury jest sam nabywca i wówczas ten proces nazywa się samofakturowaniem. W trakcie samofakturowania dostawca wydający towar nie musi sporządzać żadnego dokumentu potwierdzającego ową transakcję, ponieważ taki obowiązek spoczywa na barkach Read more about Definicja samofakturowania[…]

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne dla pracownika, które mogą być przyznane w wyjątkowych okolicznościach. W zależności od sytuacji można dostać 1 lub 2 dni wolnego. Urlop udzielany jest z powodu sytuacji losowych, których nie da się przewidzieć. Wniosek musi zostać złożony u pracodawcy. W jakich sytuacjach? – ślub: pracownika lub jego dziecka – narodziny Read more about Urlop okolicznościowy[…]

Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna dotyczy informacji odnośnie przepisów, praw i obowiązków, które przysługują danej osobie, wskazania sposobu rozwiązania pewnych problemów oraz pomocy w sporządzaniu pism niezbędnych do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowo-administracyjnym. Darmowej pomocy prawnej udzielają: – adwokaci i radcy prawni, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy w lokalach udostępnionych Read more about Darmowa pomoc prawna[…]

Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS

Od 30 kwietnia bieżącego roku, osoba zakładająca działalność gospodarczą posiada całkiem nowy przywilej – przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy, nie musi płacić składek ZUS. Decydując się na zwolnienie z opłat składek społecznych, jest się czasowo wykluczonym z: składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Po upłynięciu okresu związanego z ulgą, przedsiębiorstwo Read more about Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS[…]