Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Księgowość uproszczona

Jeszcze przed rozpoczęciem rozkręcania własnego biznesu przed każdym przedsiębiorcą staje bardzo trudna decyzja – wybór formy prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie. Podjęcie tej decyzji jest trudne, ponieważ z perspektywy tego, że jeszcze nie wiemy jak dobrze będzie działać nasza firma, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki będzie przynosić dochody.  Jednak jeśli nie planujemy rozwijać biznesu na skalę ogólnokrajową, czy globalną, dobrym rozwiązaniem będzie wybór księgowości uproszczonej, zwanej również małą księgowością. Rozwiązanie to bazuje na prostych zasadach oraz nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi analityczno-finansowych.

Mała księgowość to zbiór prostych zasad dotyczących procedur gromadzenia danych finansowych, dzięki którym niewielkie podmioty gospodarcze mogą w łatwy sposób obliczyć swoje zobowiązania podatkowe. Rozwiązanie to zostało stworzone głównie ze względów praktycznych, dla małych przedsiębiorstw pełna księgowość generowała tylko zbędne koszty i niejednokrotnie była bardzo problematyczna.

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej? Księgi rachunkowe mogą w ten sposób prowadzić: osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, spółki osób fizycznych (cywilne, jawne, partnerskie). Mała księgowość dotyczy również przedsiębiorstw, które w poprzednim roku obrachunkowym wygenerowały dochody niższe niż dwa miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę.

Jakie są metody na prowadzenie księgowości uproszczonej? Do tych najbardziej popularnych zalicza się: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.