Księgowość kreatywna, księgowość agresywna

Księgowość kreatywna czy księgowość agresywna nie należą do najpopularniejszych pojęć księgowych. Warto jednak powiększyć swoją wiedzę księgową i dowiedzieć się o nich więcej.

Kreatywna księgowość, pierwsze z pojęć to sposób takiego prowadzenia rachunkowości, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych i właściwej interpretacji zasad rachunkowości, lecz w sposób nie wskazany bezpośrednio w przepisach.

Agresywna księgowość jest w przeciwieństwem poprzedniego pojęcia. Polega ona na świadomy, zamierzonym i celowym prowadzeniu księgowości, w sposób niezgodny z przepisami oraz stosując niewłaściwą interpretację przepisów prawnych.

Celami kreatywnej i agresywniej księgowości są: ukrycie prawdziwej sytuacji majątkowej firmy, zmniejszenie obciążeń podatkowych, ukrycie nielegalnych transferów pieniędzy.