Księgowość, a rachunkowość

Czym jest księgowość, a czym rachunkowość? Może się przecież wydawać, że to to samo. Nie niestety to nie to samo. Pojęcia chociaż są do siebie podobne, oznaczają co innego.

Księgowość jest systemem mającym zastosowanie tylko w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych. Czyli na przykład gdy firma zakupiła towary na podstawie faktury, zadaniem księgowości będzie zarejestrowanie operacji na kartach księgi rachunkowej. Co innego jest, gdy mówi się o rachunkowości. Pod tym pojęciem kryje się system służący nie tylko do ewidencji operacji gospodarczych, lecz także gromadzący, przetwarzający i dostarczający informacje o stanie finansowym jednostki.

Używanie zamiennie słów rachunkowość, a księgowość nie jest złe. Warto jednak wiedzieć co każde z tych pojęć oznacza.