Księgowanie operacji finansowych na kontach księgi rachunkowej

Ewidencjonowanie zachodzących w przedsiębiorstwie operacji gospodarczych jest zadaniem księgowości. W przypadku metody, jaką jest pełna rachunkowość proces ten opiera się na dokonywaniu zapisów na kontach księgowych.

To jak dokona się zapisu na koncie księgowym zależy od rodzaju konta. Księgowanie operacji na kontach aktywnych dokonuje się po przez zapisywanie zmniejszeń po stronie kredytowej (prawej), a zwiększeń po debetowej (lewej). Odwrotnie następuje to na kontach pasywnych. Natomiast na kontach wynikowych zasady są takie same, jak na kontach aktywnych. Zasady te są bardzo ważne, a wręcz podstawowe w prowadzeniu rachunkowości. Świadczy to o tym jak bardzo wyspecjalizowana w księgowości, musi być osoba zajmująca się tym w firmie.

Księgowanie na kontach księgi rachunkowej jest trudne. Najlepiej jest więc pozostawić to specjalistom czyli biurom rachunkowym.